ROCZNIKI:

 

Autor:
Spyra Piotr

Tytuł:
Kerygmat Jezusa – Dobra Nowina o człowieku i dla człowieka

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 221-240

Słowa klucze:
kerygmat, Jezus, człowiek, Dobra Nowina, Ewangelia

Keywords:
kerigma, Jesus, man, Good News, Gospel

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2639

Artykuł do pobrania: