ROCZNIKI:

 

Autor:
Kubicki Dominik

Tytuł:
Kontemplatywna głębia wiary Trójjedynemu w spełnianiu się w jestestwie – rozstrzygnięciem współczesnego dylematu postmoderności względem tożsamości osoby ludzkiej – człowiek projekt czy przypadek

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 175-192

Słowa klucze:
ludzkie oikoumene, inteligibilność zachodnioeuropejska, kultura jako „cień” rzeczywistości, kulturowość, Platoński świat cieni, sens człowieczeństwa, sens physis i oikoumene, twory kultury

Keywords:
human oikoumene, West-European inteligibility, culture as a shadow of reality, Platonian world of, meaning of manhood, meaning of physis and oikoumene, objects of culture

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2637

Artykuł do pobrania: