ROCZNIKI:

 

Autor:
Jagodziński Marek

Tytuł:
Komunijny wymiar integralności człowieka

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 159-173

Słowa klucze:
człowiek, ciało, dusza, integralność, komunikacja, komunia, unia hipostatyczna, zmartwychwstanie

Keywords:
spirit, integrity, communicatio, communion, hypostatic union, resurrection

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2650

Artykuł do pobrania: