ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Wiara jako postawa człowieka myślącego w refleksji Benedykta XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 139-157

Słowa klucze:
wiara, Benedykt XVI, łaska, Kościół

Keywords:
faith , Benedict XVI, God’s grace, Church

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2649

Artykuł do pobrania: