ROCZNIKI:

 

Autor:
Dybski Henryk

Tytuł:
Teoktysta – matka św. Teodora Studyty

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 239-259

Słowa klucze:
bizantynologia, hagiografia, asceza, monastycyzm, cenobityzm

Keywords:
Byzantine studies, hagiography, asceticism, monasticism, cenobitism

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2675

Artykuł do pobrania: