ROCZNIKI:

 

Autor:
Degórski Bazyli

Tytuł:
„Wstęp” św. Hieronima do jego przekładu „Kroniki” Euzebiusza z Cezarei

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 141-153

Słowa klucze:
Euzebiusz z Cezarei, św. Hieronim, tłumaczenie (przekład)

Keywords:
Eusebius of Caesarea, St. Hieronymus, translation

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1198

Artykuł do pobrania: