ROCZNIKI:

 

Autor:
Ciereszko Henryk

Tytuł:
Objawienia prywatne jako wyzwanie duszpasterskie

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 125-139

Słowa klucze:
objawienia prywatne, kryteria wiarygodności objawień prywatnych, objawienia miłosierdzia Bożego dane św. Faustynie, miłosierdzie Boże, kult Miłosierdzia Bożego, apostolstwo miłosierdzia Bożego

Keywords:
private revelations, St. Faustina’s revelations the Divine Mercy, Divine Mercy, cult of the Divine Mercy, apostolate of the Divine Mercy

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1197

Artykuł do pobrania: