ROCZNIKI:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Teologia pastoralna w przededniu święceń kapłańskich bł. ks. Michała Sopoćki

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 107-124

Słowa klucze:
bł. ks. Michał Sopoćko, Sobór Trydencki, Johannes Opstraet, Maurus von Schenkl, teologia pastoralna, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu

Keywords:
Bl. Rev. Michael Sopocko, Trent Council, Johannes Opstraet, Maurus von Schenkl, pastoral theology, St. Petersburg Roman Catholic Spiritual Academy

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1196

Artykuł do pobrania: