ROCZNIKI:

 

Autor:
Misiaszek Kazimierz

Tytuł:
„Być solą ziemi” jako zadanie katechetyczne

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 97-106

Słowa klucze:
sól ziemi, funkcja soli, wychowanie, nauczanie, katecheta, katecheza

Keywords:
salt of the earth, function of salt, upbringing, educating, catechist, catechesis

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1195

Artykuł do pobrania: