ROCZNIKI:

 

Autor:
Kuby Gabriele

Tytuł:
Gender – die anthropologische Revolution der Gegenwart

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 67-81

Słowa klucze:
rewolucja genderowa, odnaturalizowanie płci, queering, rewolucja top-down, LGBT

Keywords:
gender revolution, queering, top-down revolution, LGBT

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1193

Artykuł do pobrania: