ROCZNIKI:

 

Autor:
Cameron Paul

Tytuł:
The Family and Marriage as Victims of the Gender Revolution

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 45-65

Słowa klucze:
rodzina, małżeństwo, rewolucja gender, zagrożenie, homoseksualizm

Keywords:
family, marriage, the gender revolution, threat, homosexualism

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1192

Artykuł do pobrania: