ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Sławomir Zatwardnicki, „Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga”, Kraków 2013, ss. 226

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 265-267

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1210

Artykuł do pobrania: