ROCZNIKI:

 

Autor:
Wilczewski Waldemar F.

Tytuł:
Biskup Edward Kisiel wobec przemian społeczno-politycznych na Białostocczyźnie w początku lat 80. XX wieku

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 33-43

Słowa klucze:
bp Edward Kisiel, Solidarność, stan wojenny, walka polityczna, Kościół katolicki

Keywords:
bishop Edward Kisiel, Solidarity, martial law, political fight, the Catholic Church

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1191

Artykuł do pobrania: