ROCZNIKI:

 

Autor:
Dziuba Andrzej F.

Tytuł:
Dariusz Wołczecki, „Il sacerdote come mistagogo dell’Eucaristia. Ricerca spirituale sulla mistagogia liturgica alla luce dell’insegnamento di Giovanni Paolo II”, Roma 2012, ss. 389

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 245-248

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1205

Artykuł do pobrania: