ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 219-230

Słowa klucze:
cierpienie, śmierć, ludzka egzystencja, sens i cel życia, umieranie, mądrość życia, szczęście, wieczność, eschatologia

Keywords:
suffering, death, human existence, sense and advisability of life, dying, life wisdom, eternity, eschatology

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1203

Artykuł do pobrania: