ROCZNIKI:

 

Autor:
Komarnicki Konrad Filip

Tytuł:
Etos mnicha wojownika w kontekście teologii wojny na podstawie „Reguły Templariuszy” i „Pochwały Nowego Rycerstwa” św. Bernarda z Clairvaux

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 197-218

Słowa klucze:
templariusze, etos mnicha wojownika, teologia wojny, św. Bernard z Clairvaux, walka duchowa, walka fizyczna, reguła zakonna

Keywords:
Knights Templar, ethos of a monk-warrior, theology of war, St. Bernard of Clairvaux, spiritual combat, physical combat, monastic rule

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1202

Artykuł do pobrania: