ROCZNIKI:

 

Autor:
Jakoniuk Leszek M.

Tytuł:
„L’Exultet” – une catéchèse vécue

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 175-195

Słowa klucze:
Exsultet, katecheza, liturgia, modlitwa, obraz, typologia biblijna, śpiew, czuwanie

Keywords:
Exsultet, catechesis, liturgy, prayer, image, biblical typology, chant, keeping a vigil

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1201

Artykuł do pobrania: