ROCZNIKI:

 

Autor:
Dziuba Andrzej

Tytuł:
Wyzwania miłości znaczonej wolnością

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 155-174

Słowa klucze:
Jezus Chrystus, miłość, wolność, miłosierdzie, męczeństwo

Keywords:
Jesus Christ, love, freedom, mercy, martyrdom

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1199

Artykuł do pobrania: