ROCZNIKI:

 

Autor:
Bielawska Anna

Tytuł:
Antropologiczne podstawy doskonałości chrześcijanina według nauczania biskupa Edwarda Kisiela

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 7-32

Słowa klucze:
bp Edward Kisiel, stworzenie człowieka, upadek człowieka, odkupienie, życie wieczne

Keywords:
bishop Edward Kisiel, the creation of man, the downfall of man, redemption, eternal life

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1190

Artykuł do pobrania: