ROCZNIKI:

 

Autor:
Warzeszak Józef

Tytuł:
Duch Święty a Kościół w ujęciu Benedykta XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 97-125

Słowa klucze:
Benedykt XVI, Duch Święty, Kościół, Kościół duchowy, Kościół Ducha, Kościół Chrystusowy, Duch Boga, komunia

Keywords:
Benedict XVI, Holy Spirit, Church, spiritual Church, Church of the Spirit, Church of Christ, Spirit of God, communion

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1187

Artykuł do pobrania: