ROCZNIKI:

 

Autor:
Turowski Wojciech

Tytuł:
Benedykta XVI nauczanie na temat homilii

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 81-95

Słowa klucze:
Benedykt XVI, homilia, Słowo Boże, funkcja homilii, liturgia, kaznodzieja, schemat homilii

Keywords:
Benedict XVI, homily, the Word of God, the function of a homily, liturgy, preacher, the outline of a homily

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1186

Artykuł do pobrania: