ROCZNIKI:

 

Autor:
Smentek Izabella

Tytuł:
Wiara jest nadzieją. Teologiczne implikacje encykliki „Spe salvi”

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 61-80

Słowa klucze:
nadzieja a wiara, hyparchonta a hyparxin, Duch Święty – Inspirator nadziei, odpowiedniość nadziei

Keywords:
hope and faith, hyparchonta and hyparxin, Holy Spirit as Inspirer of hope, adequacy of hope

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1185

Artykuł do pobrania: