ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 43-59

Słowa klucze:
The Second Vatican Council, Joseph Ratzinger/Benedict XVI, perception, renewal, the spirit of the liturgy, ecumenism

Keywords:
Sobór Watykański II, Józef Ratzinger – Benedykt XVI, recepcja, odnowa, duch liturgii, ekumenizm

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1184

Artykuł do pobrania: