ROCZNIKI:

 

Autor:
Ozorowski Mieczysław

Tytuł:
Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 19-42

Słowa klucze:
miłość małżeńska, papież Benedykt XVI, sekularyzm, świętość

Keywords:
marital love, Pope Benedict XVI, secularism, holiness

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1183

Artykuł do pobrania: