ROCZNIKI:

 

Autor:
Góralski Wojciech

Tytuł:
Metropolia i metropolita w wymiarze prawnym – wczoraj i dziś (w dwudziestą rocznicę utworzenia Metropolii Białostockiej)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 121-140

Słowa klucze:
metropolia, prowincja kościelna, metropolita, uprawnienie, obowiązek

Keywords:
metropoly, church district, metropolitan bishop, authority, obligation

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1235

Artykuł do pobrania: