ROCZNIKI:

 

Autor:
Zieziula Bogusław

Tytuł:
Zstąpienie Chrystusa do piekieł jako zbawcze wydarzenie w historii zbawienia

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 111-120

Słowa klucze:
powszechne zbawienie, zstąpienie do piekieł, piekło, Sąd Ostateczny, widzenie uszczęśliwiające

Keywords:
common salvation, descending into hell, hell, the Last Judgement

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1234

Artykuł do pobrania: