ROCZNIKI:

 

Autor:
Turowski Wojciech

Tytuł:
Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 79-91

Słowa klucze:
wiara, dialog, zbawienie

Keywords:
faith, dialogue, salvation

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1232

Artykuł do pobrania: