ROCZNIKI:

 

Autor:
Pietrusiak Paweł

Tytuł:
Kościół u apologetów greckich II wieku

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 61-78

Słowa klucze:
apologeci, Kościół, Septuaginta, zbawienie

Keywords:
apologists, Church, Septuaginte

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1231

Artykuł do pobrania: