ROCZNIKI:

 

Autor:
Kimsza Radosław

Tytuł:
Cezarego z Arles (470/471-542/543) rozumienie symboli „Apokalipsy św. Jana Apostoła” (1-9)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 47-59

Słowa klucze:
Cezary z Arles, Apokalipsa według św. Jana, egzegeza biblijna, symbole biblijne

Keywords:
Caesarius of Arles, Revelation according to St John, biblical exegesis, biblical symbols

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1230

Artykuł do pobrania: