ROCZNIKI:

 

Autor:
Grondelski John

Tytuł:
The Sacrament of Marriage as Vocation

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 35-45

Słowa klucze:
małżeństwo, Kościół domowy

Keywords:
marriage, home Church

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1229

Artykuł do pobrania: