ROCZNIKI:

 

Autor:
Adamczyk Dariusz

Tytuł:
Przesłanie dotyczące grzechu i nawrócenia w „Dziejach Apostolskich”

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 23-34

Słowa klucze:
Dzieje Apostolskie, grzech, kara za grzech, nawrócenie, pokuta, darowanie winy

Keywords:
Acts, sin, punishment for sin, repentance, penance, forgiveness

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1228

Artykuł do pobrania: