ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Człowieczeństwo Boga. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w dniach 17-19.09.2012 roku

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 211-213

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1241

Artykuł do pobrania: