ROCZNIKI:

 

Autor:
Jakoniuk Leszek M.

Tytuł:
„L’Exultet” – La Bonne Nouvelle chantée

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 185-206

Słowa klucze:
Exsultet, Orędzie Wielkanocne, Praeconium paschale, Wigilia Paschalna, Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, śpiew liturgiczny, Ojcowie Kościoła, źródła patrystyczne, liturgia

Keywords:
Exultet, Easter message, Praeconium paschale, Easter Eve, Easter Week, Easter Triduum, liturgical chant, Fathers of the Church, patristic sources, liturgy

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1239

Artykuł do pobrania: