ROCZNIKI:

 

Autor:
Zadykowicz Tadeusz

Tytuł:
Formacja moralna w pluralistycznym społeczeństwie – koncepcje i metody

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 165-184

Słowa klucze:
formacja moralna, kształtowanie sumienia, pluralizm, współpraca wychowawcza

Keywords:
moral formation, shaping of conscience, pluralism, cooperation in educating

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1238

Artykuł do pobrania: