ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
Literacki kształt wspomnień o Błogosławionej Bolesławie Lament w dokumentach procesów kognicyjnego i informacyjnego

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 151-164

Słowa klucze:
sprawozdanie, charakter, opis, jakość, przykład, obraz, świadek

Keywords:
account, character, description, quality, example, image, witness

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1237

Artykuł do pobrania: