ROCZNIKI:

 

Autor:
Szyran Jerzy, Baranouski Karl

Tytuł:
Życie ludzkie jako przedmiot i podmiot prawa

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 141-149

Słowa klucze:
prawa człowieka, życie ludzkie, powszechne prawo

Keywords:
human rights, human life, universal law

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1236

Artykuł do pobrania: