ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Wiara źródłem apostolstwa w świecie

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 7-21

Słowa klucze:
wiara, wierzący, wyznanie wiary, apostolstwo, ewangelizacja

Keywords:
faith, believer, credo, apostolate, evangelisation

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1227

Artykuł do pobrania: