ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Personalistyczny normatyw bioetyki

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 109-123

Słowa klucze:
personalizm, norma personalistyczna, bioetyka, osoba ludzka, wartość i godność życia człowieka, autonomia bytu osobowego, wartość etyczna ludzkich działań

Keywords:
personalism, personalistic norm, bioethics, human person, value, dignity of human life, autonomy of person’s existence, ethical value of human actions

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1223

Artykuł do pobrania: