ROCZNIKI:

 

Autor:
Ratajczak Mariusz Z.

Tytuł:
Komórki macierzyste i ich potencjalne wykorzystanie w klinice

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 95-107

Słowa klucze:
komórki macierzyste, medycyna regeneracyjna, klonowanie terapeutyczne

Keywords:
stem cells, regenerative medicine

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1222

Artykuł do pobrania: