ROCZNIKI:

 

Autor:
Pużyński Stanisław

Tytuł:
Eutanazja – refleksje psychiatry

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 77-93

Słowa klucze:
eutanazja, samobójstwo przy udziale lekarza, legalizacja eutanazji, depresja i samobójstwa, problemy etyczne, kryzys medycyny

Keywords:
euthanasia, physician assisted suicide, legalization of euthanasia, depression and suicide, ethical problems, crisis of medicine

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1221

Artykuł do pobrania: