ROCZNIKI:

 

Autor:
Maryniarczyk Andrzej

Tytuł:
Metafizyka jako ancilla scientiae (Nauki przyrodnicze: metafizyka – wiara)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 59-76

Słowa klucze:
akt wiary, poznanie, metafizyka, nauki przyrodnicze, teologia, obraz człowieka

Keywords:
act of faith, cognition, metaphysics, natural sciences, theology, image of man

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1220

Artykuł do pobrania: