ROCZNIKI:

 

Autor:
Janik Jerzy A.

Tytuł:
Fizyka a problem Boga – pokora fizyka

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 51-57

Słowa klucze:
Pierwszy Poruszyciel, pakiet falowy, zasada antropiczna, niezerowe prawdopodobieństwo kreacji wszechświata, ewolucja

Keywords:
First Mover, anthropic principle, wave package, non-zero probability of the creation of the Universe, evolution

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1219

Artykuł do pobrania: