ROCZNIKI:

 

Autor:
Dulak Józef

Tytuł:
Medycyna regeneracyjna w świetle relacji między nauką a religiami

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 41-49

Słowa klucze:
komórki macierzyste, in vitro, diagnostyka preimplantacyjna, terapia spersonalizowana

Keywords:
stem cells, in vitro, preimplantation diagnostics, personalised therapy

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1218

Artykuł do pobrania: