ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Wiara fundamentem pewności poznania

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 9-13

Słowa klucze:
wiara, wiedza, rozum, doświadczenie, intelekt

Keywords:
faith, knowledge, reason and faith, experience, intellect

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1216

Artykuł do pobrania: