ROCZNIKI:

 

Autor:
Wróbel Józef

Tytuł:
Bioetyka a wiara

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 149-167

Słowa klucze:
bioetyka, wiara, etyka chrześcijańska, bioetyka naturalna, bioetyka chrześcijańska, biomedycyna, norma personalistyczna

Keywords:
bioethics, faith, Christian ethics, natural bioethics, Christian bio­ethics, biomedicine, personalistic norm

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1226

Artykuł do pobrania: