ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Eutanazja jako fałszywe miłosierdzie

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 137-147

Słowa klucze:
eutanazja, fałszywe miłosierdzie, kult zdrowia, życie ludzkie, wyobraźnia miłosierdzia

Keywords:
euthanasia, false mercy, cult of health, human life, imagination of mercy

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1225

Artykuł do pobrania: