ROCZNIKI:

 

Autor:
Ozorowski Edward

Tytuł:
Anatomia wiary (przyczynek do dialogu nauki z wiarą)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 125-135

Słowa klucze:
wiara, akt wiary, treść wiary

Keywords:
faith, act of faith, content of faith

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1224

Artykuł do pobrania: