ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą

Title:
Church communities‘ supporting role in the life of faith

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 131-143

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1253

Artykuł do pobrania: