ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Problematyka wiary w nauczaniu Benedykta XVI

Title:
The problem of faith in the teaching of Pope Benedict XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 113-130

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1252

Artykuł do pobrania: