ROCZNIKI:

 

Autor:
Murziński Paweł

Tytuł:
Światopogląd a wiara w Boga we współczesnym świecie

Title:
The view of the world vs. belief in God in contemporary world

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 103-112

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1251

Artykuł do pobrania: